Karta Extra

DYQANET



Kledi Restorant

ADRESA:

Rruga e Kavajes, Pallati Condor Center, kati perdhe
1000 - Tiranë

telefon:

0693589159

E-mail:

klausnikolla11@gmail.com



Përfitoni 5 pikë për çdo 100 lekë